Informasjon
Logg inn - Bruker: Norwegian English

Start kalkulatoren

Beregning av støyeksponering

Denne støykalkulatoren er utviklet av Equinor og stilles til rådighet som et planleggingsverktøy for de som måtte ønske det.


Støykalkulatoren beregner støydose og tillatt arbeidstid ved opphold i støyende områder og/eller ved arbeid med støyende utstyr.


Støykalkulatoren er basert på dokumenterte risikovurderinger av aktuelle arbeidsoppgaver og er gyldig både for 8- og 12-timers arbeidsdag.


Det er mulig å ta en utskrift av vurderingen i pdf format, både ved planlegging av jobber, som dokumentasjon på eksponering i etterkant av utført arbeid og som dokumentasjon ved tilløp til arbeidsrelatert sykdom.


Når bruk av støyende utstyr også innebærer eksponering for vibrasjoner: Ved vurdering av tillatt arbeidstid, når det er samtidig eksponering for støy og vibrasjoner, skal eksponeringen som tillater kortest arbeidstid være førende for gjennomføringen av arbeidsoperasjonen. Se mer detaljer i "Informasjon".


Legg til arbeidsoppgaver for å beregne din støyeksponering.


Støykalkulatoren forutsetter at bruker har godkjent tettetest av øreproppene når dobbelt hørselvern brukes.

Utskrift
Fjern Alle

Legg Til Oppgave
Prosent av tillatt daglig støydose:


Fjerne alle oppgave i oppgavelisten?

Fjern Alle
Avbryt